19 chiến thuật cho vấn đề con gà quả trứng của start-up công nghệ

Vấn đề con gà quả trứng là bài toán mà bất kỳ công ty, tổ chức nào muốn tạo dựng một nền tảng mới mới đều gặp phải. Đọc ngay bài viết này nếu bạn đang xây dựng một start-up công nghệ và gặp khó khăn khi xây dựng platform cho riêng mình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *