Báo cáo gần đây nhất về thị trường bán lẻ của Việt Nam được Savills đề cập nêu lên những động lực chính của sự phát triển ngành bán lẻ. Trong đó, thị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại.

  • Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển
  • GDP tăng trưởng cao ổn định

Xem đầy đủ các con số tại báo cáo NÀY.

Nguồn: Savills Việt Nam