Cẩm nang chuyên ngành mua hàng – Purchasing Dictionary

Cẩm nang chuyên ngành mua hàng – Purchasing Dictionary

VSCI.GURU xin giới thiệu và chia sẻ đến các bạn cẩm nang các thuật ngữ trong ngành Mua hàng. Các bạn đã và đang nghiên cứu học tập ngành Mua hàng không thể thiếu quyển này.

Cẩm nang gồm hơn 1,500 từ, cụm từ bằng tiếng Anh, lưu hành nội bộ, được chia sẻ trong khóa học Master Supply Chain. Cẩm nang giải thích cặn kẽ các thuật ngữ trong mua hàng, và đôi khi có các ý nghĩa đặc biệt chỉ có trong ngữ cảnh của dân Mua hàng.

Hy vọng nó sẽ bổ ích cho các bạn.

Download / Tải về cẩm nang Purchasing tại ĐÂY