Tiếp theo sự kiện ra mắt Sàn giao dịch vận tải Smartlog Transport Bidding – STB, VSCI sẽ liên tục chia sẻ những sáng kiến giảm chi phí vận tải từ sàn giao dịch ứng dụng công nghệ 4.0 này.

[Sàn giao dịch vận tải STB – Phần 3]: Giải pháp giảm chi phí vận tải nhờ swap container

Trong vận tải xuất nhập khẩu, một container hàng luôn phải qua hai chặng vận tải: chặng rỗng và chặng có hàng (hay còn gọi là laden). Và rõ ràng là, chi phí phát sinh ở chặng rỗng là một tổn thất không chỉ của chủ hàng, nhà vận tải vì phải tốn thêm chi phí cho những km chạy rỗng dài hơn, phí nâng hạ 2 lần tại bãi container rỗng; mà còn tổn thất cho cả hãng tàu và các trung tâm depot bới lẽ hãng tàu không tận dụng được tối đa container (thay vì được sử dụng nhiều hơn, container lại được di chuyển rỗng nhiều), còn depot thì tốn nhiều nhân công và thời gian cho việc nâng hạ và quản lý container rỗng, gây nên tình trạng quá tải, thay vì dành công suất để phục vụ nhiều hơn cho các chuyến hàng, nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.

Hãy xem xét phân tích các lãng phí của một chặng vận tải hàng xuất nhập khẩu

Nếu chỉ xét các chi phí chính trong vận tải hàng xuất nhập khẩu bao gồm: trucking và LO/LO, thì ước tính lãng phí (màu đỏ) chiếm khoảng 40% tổng chi phí của hành trình này.

Hãy làm một phép tính đơn giản như sau để tính ra tổng lãng phí của toàn bộ ngành logistics cho hoạt động này là con số 15,4 nghìn tỷ đồng. Một con số chóng mặt.

Vậy nếu các bên hãng tàu, nhà vận tải, chủ hàng cùng hợp tác với nhau, áp dụng mô hình swap container trong vận tải xuất nhập khẩu, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu trong con số này.

Mô hình hợp tác mà Smartlog đề xuất, được vận hành dựa trên nền tảng sàn giao dịch vận tải STB (Smartlog Transport Bidding). Qua sàn giao dịch, một tập hợp rộng lớn nhiều chủ hàng có nhu cầu vận tải hàng xuất và/hoặc nhập khẩu và nhà vận tải sẽ gặp được nhau, tạo điều kiện hoán đổi container một cách dễ dàng và được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống.

Và để làm được điều này, thách thức không nhỏ nằm ở sự cộng tác giữa các bên liên quan, bao gồm hãng tàu, depot, chủ hàng và nhà vận tải. Còn công nghệ, hãy để Smartlog Transport Bidding hỗ trợ và thúc đẩy sự cộng tác này.

Dưới đây là video trực tiếp từ buổi hội thảo, minh họa cách vận hành của giải pháp swap container trên hệ thống sàn vận tải STB.

Các doanh nghiệp vận tải và chủ hàng có thể đăng lý tham gia Sàn giao dịch vận tải (Smartlog Transport Bidding – STB) tại ĐÂY.

Xem thêm

[Sàn giao dịch vận tải STB – Phần 1]: Đề xuất hợp tác giảm chi phí giao hàng kênh siêu thị

[Sàn giao dịch vận tải STB – Phần 2]: Hợp tác tối ưu hóa chặng chiều về cho hàng liên tỉnh