Infographic cho biết tính tập trung trong phát triển của ngành vận tải thuỷ nội địa đặt trong bức tranh toàn cảnh của logistics Việt Nam. 

Phát triển vận tải thuỷ nội địa

Nguồn infographics.vn