Xu hướng mới trong phát triển chuỗi cung ứng là có khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng theo thời gian thực (real-time visibility) và giao hàng Just-in-Time (JIT). Sự ra đời của Kệ thông minh, được sáng tạo bởi Apex ACTYLUS™ đã giúp giải quyết bài toán chi phí phát sinh bởi việc quản lý tồn kho không hiệu quả.

Ngoài thiết kế bắt mắt và nổi bật, kệ thông minh của Apex có thể tự động cập nhật thông tin lượng tồn kho trong mỗi kệ lên hệ thống Apex Trajectory Cloud™ và thông báo cho người dùng khi nào cần phải châm thêm hàng mới vào kệ. Những chiếc kệ thông minh này có thể được thiết kế linh hoạt về số lượng hàng và kích thước tương ứng với nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đây là một giải pháp mới để quản lý hiệu quả tồn kho cho chuỗi cung ứng, nhờ đó tiết kiệm đáng kể thời gian làm việc của nhân công, chi phí phát sinh bởi các đơn đặt hàng khẩn và chi phí cho dự trữ tồn kho an toàn.