Đã đến lúc các nhà cung cấp dịch vụ logistics cần ngồi lại với nhau và cùng cắt giảm chi phí cho kênh giao hàng siêu thị.
Đây không chỉ vì mục tiêu đem lại sự hiệu quả cho ngành, mà còn chứng minh 1 điều: thời của LOGISTICS CỘNG TÁC đã đến

Hiện nay Smartlog đã có được sự ủng hộ của khoảng 15 doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp, sẵn sàng ngồi lại với nhau để thảo luận và đủ sức kick-off dự án liên minh, cùng giải quyết bài toán giao hàng cho kênh siêu thị (mô hình x-docking hay cross-docking).

Mời các bạn xem qua video về ý tưởng của Smartlog:

Dự án này chỉ thành công khi có sự hợp tác đầy đủ, minh bạch và được theo dõi theo thời gian thực của các bên liên quan nên Smartlog sẵn sàng đóng góp bằng công nghệ và kinh nghiệm vận hành kho soạn hàng cho siêu thị.

TOGETHER WE ACHIEVE MORE!