Dữ liệu bán hàng và khách hàng là một thành phần quan trọng của kho dữ liệu chuỗi cung ứng. Chúng là nguyên liệu thô cho việc tạo hồ sơ hoạt động của khách hàng, hồ sơ hoạt động SKU, và các hồ sơ đặt hàng; Ba trong số các hồ sơ quan trọng nhất cho chiến lược phát triển chuỗi cung ứng.

 

Một kho dữ liệu bán hàng theo nghĩa đen hoặc ảo bao gồm doanh thu, số lượng (đơn đặt hàng, lines, đơn vị, thùnng case, pallet, trọng lượng, số khối), biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận và chi phí để phục vụ mỗi khách hàng nên được duy trì và khai thác thường xuyên. Dữ liệu nên có thể xem được theo kênh và vị trí (địa phương, khu vực, toàn cầu).