Một trong số ít mẫu số chung của các công ty và cá nhân được ngưỡng mộ nhất là tinh thần phục vụ khách hàng. Đơn giản chỉ cần các nhân viên đặt ưu tiên phục vụ những người khác  lên trên chính họ. Ví dụ, trong công việc của chúng tôi với Honda, bất kỳ sự đánh đổi khó khăn nào trong dây chuyền cung ứng được thực hiện nhằm phục vụ khách hàng. Trong công việc của chúng tôi với Disney, sự hài lòng của khách là con át chủ bài trong bất kỳ quyết định chuỗi cung ứng nào. Trong công việc của chúng tôi với L.L. Bean, dịch vụ khách hàng thống trị mọi cuộc thảo luận về chuỗi cung ứng. Không phải ngẫu nhiên mà các tổ chức như Honda, Disney và L.L. Bean là một số trong những tổ chức được ngưỡng mộ nhất và có chuỗi cung ứng thành công nhất trong ngành công nghiệp toàn cầu. Trọng tâm của họ là dịch vụ và các chiến lược chuỗi cung ứng bắt đầu bằng dịch vụ. Chúng tôi thấy rằng qua nhiều năm, thái độ phục vụ những người khác là thái độ được tìm thấy trong các nhà lãnh đạo một cách cá nhân và tập thể. Đó là lý do đầu tiên chúng ta bắt đầu với dịch vụ.