Merge-in-transit là một chiến lược chuỗi cung ứng được nổi tiếng bởi Dell Computer. Khái niệm cơ bản sử dụng chức năng vận chuyển (thay vì lưu trữ) để kết hợp với lắp ráp các bộ phận của một đơn đặt hàng được sản xuất theo nhu cầu ở các địa điểm khác nhau trên đường vận chuyển.

 

Hình minh họa về dòng Merge-in-Transit

 

Chiến lược logistics này cùng một lúc cho phép Dell đạt được lợi tức trên vốn đầu tư vượt quá hai lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ. Một số chìa khóa thành công của họ bao gồm:

• Bán hàng trực tiếp qua internet

• Hàng tồn kho do nhà cung cấp nắm giữ chưa đầy 15 phút

• Nhà cung cấp tại đô thị với các nhà cung cấp trên trang web thực hiện quản lý hàng tồn kho thay mặt Dell

• Khái niệm dòng chảy hợp nhất