Xu hướng logistics 4.0 hiện tại đang mang đến cho chúng ta một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ (hoặc ít nhất là một mối quan tâm ngày càng lớn) của các công nghệ hiện đại áp dụng trong vận tải và nhà kho, trung tâm phân phối. Ấn phẩm Nhà kho tương lai 2030 mang đến cái nhìn sâu sắc về xu hướng thay đổi hành vi của người tiêu dùng và các mô hình phân phối thay đổi tương ứng. Và như vậy, mô hình vận hành của nhà kho tương lai phải thay đổi như thế nào, loại công nghệ nào nên được áp dụng cho quản lý tồn kho, chọn hàng và gom hàng phân phối.

Nội dung chính của ấn phẩm

Xu hướng thay đổi của hành vi tiêu dùng

Tác động lên hoạt động phân phối và logistics

  • Phân phối đa kênh (Omni-channel)
  • Giao hàng trong ngày (hoặc nhanh hơn)
  • Logistics tiên đoán
  • Cung ứng bồi đắp (additive shipping)

Nhà kho của tương lai

  • Quản lý tồn kho
  • Chọn hàng
  • Gom hàng phân phối

 

Download: Ấn phẩm Nhà kho tương lai năm 2030 từ Smartlog