05 chìa khóa để vận hành thành công mô hình đặt hàng trực tuyến và đến lấy ở cửa hàng

/
Quản lý vận tải ngày càng thách thức vì yêu cầu khách hàng vốn không ngừng nâng cao, cộng thêm việc thiếu hụt tài xế đã giới hạn năng lực vận tải. Nhiều tiến bộ trong công nghệ, như phương tiện tự lái – một giải pháp đầy tiềm năng, hiện vẫn chủ đủ “độ chín” để khai thác ở mức thương mại. Tuy…