Vinafco cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trên phạm vi rộng với giá hợp lý.

Vinafco có 3 danh mục sản phẩm chính, bao gồm dịch vụ kho hàng, dịch vụ vận tải và dịch vụ giao nhận hàng hóa